Het 
Nederlandse
Legerrijwiel
Historie
Fabrikanten
Identificatie en technische gegevens
Register van bewaard gebleven exemplaren 
Bronnen en links
Copyright  © 1988-2002
H.L. Spoelstra
Alle rechten voorbehouden
Pagina gecreëerd op 05-06-2001
Laatste wijziging: 05-06-2002

Het Nederlandse legerrijwiel


Register van bewaard gebleven exemplaren 


Bekende, nog bestaande legerrijwielen
Locatie: Opmerking:
1) Amersfoort, Cavaleriemuseum in expositie
2) Delft, Koninklijk Nederlands Leger- en Wapen Museum in expositie
3) Harskamp, Infanterie-museum

Infanteriemuseum , Otterloseweg 5, 6732 BR Harskamp. Telefoon : 0318-454492. Openingstijden : maandag t/m vrijdag: 13.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Naast de deelcollecties van het Infanterie Museum is ook de collectie van het Regiment Wielrijders bij het museum ondergebracht.  In het museumpark staan naast diverse historische voertuigen ook de muziekkiosk van het Regiment Wielrijders.

in expositie
4) Hillegom, privé-bezit H.L. Spoelstra ongerestaureerd; raamhoogte 26"; contrôlenummer links in het zadelpenverbindingsstuk geslagen: CB 9526