Het 
Nederlandse
Legerrijwiel
Historie
Fabrikanten
Identificatie en technische gegevens
Register van bewaard gebleven exemplaren 
Bronnen en links
Copyright  © 1988-2002
H.L. Spoelstra
Alle rechten voorbehouden
Pagina gecreëerd op 05-06-2001
Laatste wijziging: 12-06-2001

 

Het Nederlandse legerrijwiel


Fabrikanten

In het begin van de vorige eeuw werden de rijwielen voor het Nederlandse leger geproduceerd door (onder andere) de rijwielfabrikanten Simplex, Fongers en Burgers
In de jaren dertig leverde het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen het standaard Nederlandse legerrijwiel voor de befaamde wielrijders- regimenten.


Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen 

De 'AI' produceerde allerlei oorlogsmaterieel. In de fabriek aan de Hemweg bij Amsterdam werden niet alleen kanonnen vervaardigd. Ook vervaardige zij het 'standaard legerrijwiel met toebehoren'  in grijsgroene legerkleur à fl. 55,- per stuk.
 

Links een ontwerptekening van het 'standaard legerrijwiel met toebehoren' anno 1938.

Bron: Algemeen Rijksarchief