Het 
Nederlandse
Legerrijwiel
 Historie
Fabrikanten
Identificatie en technische gegevens
Register van bewaard gebleven exemplaren 
Bronnen en links
Copyright  © 1988-2002
H.L. Spoelstra
Alle rechten voorbehouden
Pagina gecreëerd op 05-06-2001
Laatste wijziging: 05-06-2002
 

Het Nederlandse legerrijwiel


Historie

Hoewel de Nederlandse krijgsmacht niet voorop liep bij het gebruik van het rijwiel, begon in 1894 de militaire "wieleropleiding". Militaire wielrijders werden vooral ingezet bij verkennings- en koeriersdiensten. Rond 1910 bestonden er al 4 compagnieën met karabijn bewapende wielrijders. Dit werd langzaam opgevoerd. Het rijwiel bewees zijn nut en in 1939 had het Nederlandse leger de beschikking over maar liefst twee regimenten wielrijders. 
In de meidagen van 1940 had het korps Wielrijders tot taak ordonnans-, verkennings- en beveiligingsdiensten te verrichten. Tijdens de Duitse inval waren twee regimenten met 5.190 Wielrijders actief. Van hen sneuvelden er 77 1). Na de Tweede Wereldoorlog werd het wielrijderskorps niet meer opgebouwd. 

 1) Bron: Stichting Militaire Wielrijders, Amstellaan 13, 5691 HC Son. Tel. 0499-473187. Orgaan: Het Wiel. De in 1972 gevormde Stichting Militaire Wielrijders heeft tot doel de tradities levend te houden van de in 1946 opgeheven Regimenten Wielrijders. Ook wil men de materiële en immateriële belangen van de veteranen behartigen. De stichting belegt reüniebijeenkomsten, waar ook de gevallenen tijdens de meidagen van 1940 worden herdacht. In 1988 is een monument voor hun nagedachtenis onthuld op de Isabellakazerne in Den Bosch. De Stichting Militaire Wielrijders heeft 350 donateurs, bijna allen oud-Wielrijders of nabestaanden.