Het 
Nederlandse
Legerrijwiel
Historie
Fabrikanten
Identificatie en technische gegevens
Register van bewaard gebleven exemplaren 
Bronnen en links
Copyright  © 1988-2002
H.L. Spoelstra
Alle rechten voorbehouden
Pagina gecreëerd op 05-06-2001
Laatste wijziging: 05-06-2002
 

Het Nederlandse legerrijwiel


Bronnen:

  • No.84: Voorschrift rijwiel. (Aanschrijving D.v.D. 8 maart 1932, IIe Afd. B, No.16). Breda: Koninklijke Militaire Academie, 1932.

Links: