Het 
Nederlandse
Legerrijwiel
Historie
Fabrikanten
Identificatie en technische gegevens
Register van bewaard gebleven exemplaren 
Bronnen en links
Copyright  © 1988-2004
H.L. Spoelstra
Alle rechten voorbehouden
Pagina gecreëerd op 05-06-2001
Laatste wijziging: 21-05-2002
 

Het Nederlandse legerrijwiel


Inleiding 

Er is relatief weinig bekend over het Nederlandse legerrijwiel. Deze internet-site heeft tot doel relevante informatie te verzamelen en beschikbare gegevens te publiceren. Mocht u over informatie beschikken, dan verzoeken wij u vriendelijk om per e-mail contact op te nemen.

Inhoud van deze website: